Analiza zagrożenia agrofagiem

Naturalne procesy migracyjne owadów, oraz szybkie przemieszczanie się ludzi oraz towarów stwarza realne ryzyko wystąpienia nowego agrofaga na terenach na których wcześniej nie występował. Mając na uwadze pojawiające się nowe zagrożenia fitosanitarne, wiążące się z intensyfikacją międzynarodowego obrotu materiałem roślinnym oraz zmianami klimatu, konieczna jest stała aktualizacja sporządzonych do tej pory analiz ryzyka. Wykonujemy modele dynamiki populacji agrofagów oraz wizualizacje analizy zagrożenia ich wystąpieniem na podstawie danych klimatycznych za pomocą modeli CLIMEX i DYMEX oraz analizy przepływu ludzi i towarów.

Kontakt

Masz do nas pytanie? Interesuje Cię współpraca? Zapraszamy do skontaktowania się z nami.