Kim jesteśmy?

W Corvus Geostat pracujemy z danymi, zeby wspierac firmy i przedsiebiorstwa w podejmowaniu decyzji. Jestesmy tu, zeby Ci pomoc!

Anna Szyniszewska

Dr Anna Szyniszewska – dyrektorka, specjalistka GIS i do spraw statystycznego modelowania

Dr Szyniszewska ukończyła studia magisterskie i doktoranckie z geografii na University of Florida, specjalizując się w analizie interdyscyplinarnych czynników przestrzenno-czasowych wpływających na rolnictwo. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy nad projektami opartymi na międzynarodowej współpracy, zajmującymi się problemami szkodników roślin uprawnych w USA, Europie i Afryce Subsaharyjskiej, modelując rozmieszczenie roślin żywicielskich i patogenów.

Mgr Hanna Gąsiorowska – biolog – analityk, konsultant

Absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielogórskiego z dyplomem w kierunku biotechnologia. Za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymała prestiżową nagrodę od Prezydenta Zielonej Góry. Dwukrotnie była wyróżniona jako najlepszy absolwent Wydziału Nauk Biologicznych UZ. Pracowała w Katedrze Botaniki i Ekologii Wydziału Nauk Biologicznych UZ jako referent techniczny, laboratorium petrochemicznym jako specjalista do spraw paliw oraz jako biolog i analityk na projekcie FF-IPM finansowanym z programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej.

Karol Kozyra

Mgr Karol Kozyra – specjalista GIS, programista, analityk

Karol ukończył studia magisterskie z GIS na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma doświadczenie w analizowaniu i wizualizacji danych przestrzennych przy użyciu różnorodnych programów, w tym: QGIS, ArcGIS, Mapbox, OpenLayers, R, Python i PostgreSQL. Specjalizuje się w programowaniu w języku R, które stosował w wielu projektach, głównie do analiz przestępczości miejskiej czy wizualizacji danych klimatycznych.

Oferta

Analiza oraz wizualizacja danych

Pomożemy Ci w syntezie i interpretacji Twoich danych, co pomoże Ci w podejmowaniu ważnych decyzji. Kreujemy dynamiczne wizualizacje danych dostosowane do Twoich potrzeb.

Geograficzne systemy informacyjne

Analizujemy dane przestrzenne za pomocą ArcGIS, R, MapBox, OpenLayers oraz QGIS

Analiza zagrożenia agrofagiem

Mamy doswiadczenie w syntezie zroznicowanych danych, do szacowania i dynamicznej wizualizacji zmieniajacego sie sezonowo zagrozenia agrofagiem.

Projekty badawcze

Uczestniczymy w projektach naukowych

Kontakt

Masz do nas pytanie? Interesuje Cię współpraca? Zapraszamy do skontaktowania się z nami.