CassavaMap – przestrzenna reprezentacja dystrybucji manioku w Afryce opublikowana

Maniok jest jednym z trzech głównych źródeł węglowodanów w diecie Afrykańczykow, zapewnia codzienne pożywienie ponad 700 milionom ludzi na kontynencie i źródło dochodu dla farmerów. Pomimo szerokiego występowania manioku w Afryce, nasza wiedza o niejednorodności jego rozmieszczenia w krajobrazie jest ograniczona. Informacje na temat produkcji manioku i obszaru zbioru są zwykle dostępne na poziomie zagregowanej jednostki administracyjnej, i bardzo niejednorodne pod względem aktualności. W analizie opublikowanej w Scientific Data (Nature) Anna Szyniszewska zebrała z różnych źródeł dane dotyczące produkcji manioku i obszaru zbioru na poziomie jednostki administracyjnej dla 32 krajów. Informacje dotyczące produkcji oraz obszaru zasiewów zostały znormalizowane do poziomów zgłoszonych przez FAO z 2014 roku i zdezagregowane na podstawie rozmieszczenia ludności wiejskiej w 2014. Uzyskany raster ma rozdzielczość ok. 1 km na 1 km. Uzyskana mapa przedstawiająca produkcję manioku i obszar zasiewów w Afryce jest niezwykle ważna dla podejmowania decyzji dotyczących dystrybucji nowych odmian, a także podejmowania decyzji w sprawie walki z głównymi patogenami tego wysokolalorycznego warzywa.

Zdezagregowana produkcja manioku w Afryce Subsaharyjskiej i powiązane źródła danych. Gęstość warstwy produkcji manioku (tony na ok. 1 km2) (a). Źródła danych o produkcji manioku oraz wielkość administracyjnej jednostki (b): FAO (fao.org/faostat), Resakss (resakss.org), Agro-MAPS (kids.fao.org/agromaps/) i IITA (korespondencja osobista z Międzynarodowym Instytutem Rolnictwa Tropikalnego w Ibadanie w Nigerii). Źródło mapy bazowej: Esri.

Ostatnie wpisy

CLIMEX i MEDFOES – narzędzia do modelowania wzrostu gęstości populacji agrofagów

Modele CLIMEX i MED-FOES zostały zastosowane dla integracji klimatu i danych dotyczących biologii śródziemnomorskiej muszki owocowej (medfly), Ceratitis capitata (Wiedemann). Modele wykorzystują je do określenia przychylności środowiska do rozwoju szkodnika w określonych lokalizacjach geograficznych. CLIMEX oblicza wskaźniki wzrostu jako wskaźniki warunków, które są odpowiednie dla wzrostu populacji muchówek. MED-FOES zawiera dodatkowe informacje na temat interwencji […]

CassavaMap – przestrzenna reprezentacja dystrybucji manioku w Afryce opublikowana

Maniok jest jednym z trzech głównych źródeł węglowodanów w diecie Afrykańczykow, zapewnia codzienne pożywienie ponad 700 milionom ludzi na kontynencie i źródło dochodu dla farmerów. Pomimo szerokiego występowania manioku w Afryce, nasza wiedza o niejednorodności jego rozmieszczenia w krajobrazie jest ograniczona. Informacje na temat produkcji manioku i obszaru zbioru są zwykle dostępne na poziomie zagregowanej […]

Contact

Do you have a question? Would you like to collaborate? Do contact us!