Data analysis and visualisation

We can help you make sense of your company data, synthesize it and allow informed decision-making.

We specialise in spatial data analysis and visualisation.

Our offer

Data analysis and visualisation

We will help you make sense of your company data, synthesize it and allow informed decision-making.

Geographic Information Systems (GIS)

We analyse spatial data with ArcGIS, R, MapBox, OpenLayers and QGIS

Pest risk analysis

We are experienced in multidisciplinary approaches to pest risk analysis. We analyse and visualise seasonally changing risk in pest arrival and establishment.

Scientific Projects

We participate in research projects

Blog

CLIMEX i MEDFOES – narzędzia do modelowania wzrostu gęstości populacji agrofagów

Modele CLIMEX i MED-FOES zostały zastosowane dla integracji klimatu i danych dotyczących biologii śródziemnomorskiej muszki owocowej (medfly), Ceratitis capitata (Wiedemann). Modele wykorzystują je do określenia przychylności środowiska do rozwoju szkodnika w określonych lokalizacjach geograficznych. CLIMEX oblicza wskaźniki wzrostu jako wskaźniki warunków, które są odpowiednie dla wzrostu populacji muchówek. MED-FOES zawiera dodatkowe informacje na temat interwencji […]

CassavaMap – przestrzenna reprezentacja dystrybucji manioku w Afryce opublikowana

Maniok jest jednym z trzech głównych źródeł węglowodanów w diecie Afrykańczykow, zapewnia codzienne pożywienie ponad 700 milionom ludzi na kontynencie i źródło dochodu dla farmerów. Pomimo szerokiego występowania manioku w Afryce, nasza wiedza o niejednorodności jego rozmieszczenia w krajobrazie jest ograniczona. Informacje na temat produkcji manioku i obszaru zbioru są zwykle dostępne na poziomie zagregowanej […]

Contact

Do you have a question? Would you like to collaborate? Do contact us!