CLIMEX i MEDFOES – narzędzia do modelowania wzrostu gęstości populacji agrofagów

Modele CLIMEX i MED-FOES zostały zastosowane dla integracji klimatu i danych dotyczących biologii śródziemnomorskiej muszki owocowej (medfly), Ceratitis capitata (Wiedemann). Modele wykorzystują je do określenia przychylności środowiska do rozwoju szkodnika w określonych lokalizacjach geograficznych. CLIMEX oblicza wskaźniki wzrostu jako wskaźniki warunków, które są odpowiednie dla wzrostu populacji muchówek. MED-FOES zawiera dodatkowe informacje na temat interwencji w zakresie zwalczania szkodników w celu symulacji procesu i czasu eliminacji muchówek. W artykule opublikowanym w specjalnym wydaniu Annals of the Entomological Society of America Anna Szyniszewska jako pierwszy autor porównuje dwa modele również z zastosowaniem irygacji. Symulacje klimatyczne CLIMEX w Kalifornii i na Florydzie ilustrują czasowe i przestrzenne zróżnicowanie warunków środowiska odpowiednich dla rozwoju populacji medfly, oraz potencjalnej długości czasu do wytępienia muszki przy zastosowaniu konwencjonalnych metod kontroli w zależności od momentu w którym muszka pojawi się w danej lokalizacji.

Fig. 2. CLIMEX (natural rainfall and irrigation scenarios) and MED-FOES simulations illustrating the GI W for CLIMEX and proportion of population persisting after 120 d (pp120) for medfly using 1950-2013 median temperature values according to ENSO phase (black = neutral, red = El Niño, blue = La Niña). Locations are San Francisco (SFO), Los Angeles (LAX), Tampa (TPA), and Miami (MIA). The top-up irrigation was set 2.5 mm/d throughout the year. Shaded areas illustrate the envelope of 25th and 75th percentiles of the model outputs for particular weeks.

Ostatnie wpisy

CLIMEX i MEDFOES – narzędzia do modelowania wzrostu gęstości populacji agrofagów

Modele CLIMEX i MED-FOES zostały zastosowane dla integracji klimatu i danych dotyczących biologii śródziemnomorskiej muszki owocowej (medfly), Ceratitis capitata (Wiedemann). Modele wykorzystują je do określenia przychylności środowiska do rozwoju szkodnika w określonych lokalizacjach geograficznych. CLIMEX oblicza wskaźniki wzrostu jako wskaźniki warunków, które są odpowiednie dla wzrostu populacji muchówek. MED-FOES zawiera dodatkowe informacje na temat interwencji […]

CassavaMap – przestrzenna reprezentacja dystrybucji manioku w Afryce opublikowana

Maniok jest jednym z trzech głównych źródeł węglowodanów w diecie Afrykańczykow, zapewnia codzienne pożywienie ponad 700 milionom ludzi na kontynencie i źródło dochodu dla farmerów. Pomimo szerokiego występowania manioku w Afryce, nasza wiedza o niejednorodności jego rozmieszczenia w krajobrazie jest ograniczona. Informacje na temat produkcji manioku i obszaru zbioru są zwykle dostępne na poziomie zagregowanej […]

Kontakt

Masz do nas pytanie? Interesuje Cię współpraca? Zapraszamy do skontaktowania się z nami.