Wizualizacja i analiza danych przestrzennych

Pomożemy Ci w syntezie i interpretacji Twoich danych, co pomoże Ci w podejmowaniu ważnych decyzji.

Kreujemy dynamiczne wizualizacje danych dostosowane do Twoich potrzeb.

Oferta

Analiza oraz wizualizacja danych

Pomożemy Ci w syntezie i interpretacji Twoich danych, co pomoże Ci w podejmowaniu ważnych decyzji. Kreujemy dynamiczne wizualizacje danych dostosowane do Twoich potrzeb.

Geograficzne systemy informacyjne

Analizujemy dane przestrzenne za pomocą ArcGIS, R, MapBox, OpenLayers oraz QGIS

Analiza zagrożenia agrofagiem

Mamy doswiadczenie w syntezie zroznicowanych danych, do szacowania i dynamicznej wizualizacji zmieniajacego sie sezonowo zagrozenia agrofagiem.

Projekty badawcze

Uczestniczymy w projektach naukowych

Blog

CLIMEX i MEDFOES – narzędzia do modelowania wzrostu gęstości populacji agrofagów

Modele CLIMEX i MED-FOES zostały zastosowane dla integracji klimatu i danych dotyczących biologii śródziemnomorskiej muszki owocowej (medfly), Ceratitis capitata (Wiedemann). Modele wykorzystują je do określenia przychylności środowiska do rozwoju szkodnika w określonych lokalizacjach geograficznych. CLIMEX oblicza wskaźniki wzrostu jako wskaźniki warunków, które są odpowiednie dla wzrostu populacji muchówek. MED-FOES zawiera dodatkowe informacje na temat interwencji […]

CassavaMap – przestrzenna reprezentacja dystrybucji manioku w Afryce opublikowana

Maniok jest jednym z trzech głównych źródeł węglowodanów w diecie Afrykańczykow, zapewnia codzienne pożywienie ponad 700 milionom ludzi na kontynencie i źródło dochodu dla farmerów. Pomimo szerokiego występowania manioku w Afryce, nasza wiedza o niejednorodności jego rozmieszczenia w krajobrazie jest ograniczona. Informacje na temat produkcji manioku i obszaru zbioru są zwykle dostępne na poziomie zagregowanej […]

Kontakt

Masz do nas pytanie? Interesuje Cię współpraca? Zapraszamy do skontaktowania się z nami.